آخرین خبرها

عسل و تسکین درد بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚💊💊💊
#عسل_و_موضع_درد

عسل خودش را به موضع درد میکشاند همانطور که آهنربا به سمت آهن می رود (سرعت اثر دارو را افزایش می دهد)

📚حکیم خیراندیش

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿👈