آخرین خبرها

سنگ کیسه صفرا و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🖍🖍🖍#سنگ‌ کیسه صفراء
سنگ صفرای بزرگ شده با این دارو پوک شده و بعد خرد می‌شود.
🍃هر روز یک لیوان سرکه انگبین بخورد-اوایل که درد دارد ۲ تا ۳ لیوان بخورد تا درد آرام شود و بعد هر روز یک لیوان بخورد-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══🌸╮
@tebiranii
╰🌸══🍃══┅╯🍃

اول رفع یبوست تاکید فراوان میشه

//////////////////////

💊💊🖍🖍#درمان‌دفع‌صفرای‌اضافی‌درخون(دکترضیایی)

یک استکان جوشانده ریشه روناس
یک استکان جوشانده کنگر فرنگی (❗توجه: بیماری تیروئید نداشته باشد)
یک قاشق غذاخوری شیره چغندر پاک کننده عالی صفراست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯💦

//////////////////

💊💊💊🖍🖍🖍#درمان‌سنگ‌کیسه‌صفراء

پانزده تا سی گرم ساقه گلدار گوش موش (حشیشه الزجاج) تازه را در ظرفی بریزید و روی آن یک لیتر آب جوش داغ بریزید و ده دقیقه به حال خودش بگذارید تا دم بکشد بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هر روز دو تا سه فنجان از آن را در فاصله های غذاهای اصلی بنوشید، سنگ کیسه صفراء را خارج خواهد کرد و در دفع اسید اوریک هم تأثیر دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯🌿