آخرین خبرها

حافظه و تقویت تمرکز و دفع غم و غصه با عسل و گردو بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊
✍️یکی از بهترین مواد طبیعی برای افزایش حافظه و تمرکز، ترکیب عسل و گردوست!

همچنین این ترکیب برای از بین بردن غم و رکود روحی نیز بسیار مناسب است!
🌿 @TebbolAeme 🌿👈