آخرین خبرها

زودانزالی و راهکارش بر مبنای طب اسلامی

💊💊💊💊✅
درمان قطعی زودانزالی درطب اسلامی

ساده ترین درمان این است که روزی ۷ انجیر همراه باکندر بخورد(انجیر را باز کنند وداخلش یک تکه کندرقرار دهند و بخورند).
#استاد_تبریزیان
🌿 @TebbolAeme 🌿👌

کندر را میتوان به اندازه یک نخود پودر کرده و درداخل انجیر بگدارید