آخرین خبرها

یبوست بعدزایمان و راهکارها بر مبنای طب سنتی و مضرات شدید نوشیدن کافیین ها

️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️یبوست بعد زایمان و تشدید آن با شکلات تلخ و رفع آن بر مبنای طب سنتی

پرسش و پاسخ

استاد خواهرم زایمان سزارینی ۷۲ ساعته قبل داشته و بشدت یبوست دارد و داروهای شیمیایی و شیاف مقعدی دررفع ان کاری نکرده و سبب شده که شکم بشکل بسیار خطرناک ورم کرده و تست بیمارستان علائم چسبندگی گوارش نداشته و کارمااین شده که برای دفع اثرات داروی بیهوشی تاکنون ۲۰ لیوان قهوه و نسکافه به بیمارخورانده ایم ایا طب سنتی راهکاری برای رفع یبوست او دارد

?پاسخ

۱- دمنوش گلسرخ و یا پودرش درتغذیه

۲- اب انجیر با اب برگه زردآلو با هم

۳- گلسرخ دراب جوش با شکرسرخ

۳- گوشت قرمزاندک و با پودر سماق

۴- اب سیرابی و دوری مطلق از شکلات تلخ و قهوه

۵- روغن زیتون درتمام تغذیه

۶- ازفم معده تا ناف روغن زیتون

۷- مطلقا شکلات تلخ و قهوه و نسکافه ممنوع

۸- آب جوش جایگزین اب سرد و بستنی

۹- سبزی ریحان

۱۰- ماست و دوغ فعلا ممنوع

یبوست بعد زایمان و تشدید آن با شکلات تلخ و رفع آن بر مبنای طب سنتی