آخرین خبرها

باز گرداندن ‌حس‌بویایی به روش طب سنتی

درمان #ازبین‌رفتن‌حس‌بویایی به روش دکتر خیراندیش

استنشاق آب گرم و نمک دریا (۱۴ شب)
ب👈 اسانس نعنا روی پیشانی بمالید.دو بار در روز
ج👈 مالیدن روغن سیاه دانه یا کنجد روی ملاج هرشب
د👈 خوراک گرمی‌ها و کاهش سردی‌ها
ه👈 ارده با شیره انگور هفته ای ۳ الی ۴ وعده

🌏کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄═•❁🍃🌸🍃❁•═┄
🌱  @tebiranii  🌱👈