آخرین خبرها

نیروی جنسی و زود انزالی و اختلالات نعوظ و اسپرم آقایان بر مبنای طب سنتی

درمان زود انزالی ، اختلالات نعوظ ، تا حدودی تقویت اسپرم و کمبود تمایلات جنسی در آقایان

مصطکی ۲۰ ، بلوط ۲۰ ، گلنار فارسی ، ۲۰ ، زیره سیاه و سبز از هرکدام ۲۰ ، کندر خوراکی ۳۰ ، زنیان ۲۰ ، سیاهدانه ۴۰ ، میخک ۳۰ ، تخم بالنگو ۲۰ ، دارفلفل ۲۰ ، بابونه ۲۰ ، زعفران یک مثقال ، صمغ عربی ۲۰ ، زنجبیل ۲۰ ، خولنجان ۳۰ ، عود قماری ۳۰ ، مروارید ناسفته ۳۰ ، سنبل الطیب ۲۰ ، شقایق ۳۰ ، گیاه دم اسب ۳۰ ، تخم کرفس ۲۰ ، خارخاسک ۳۰ همه به گرم .

همه را پودر کنید آرد، آرد شوند ، با عسل مخلوط خمیر سفت کنید حب اندازه نخود در آورده بگذارید خشک شوند صبح و شب هر بار ۱۰ حب را بخورید.

میتوانید کم کم حب ساخته و مصرف کنید و مجددا دوباره ساخته و مصرف نمایید.

در زمان حب ساختن برای بهتر خشک شدن و نچسبیدن به دست ، کمی آرد به دست بزنید.

 مضرات

از غذاهای شرکتی و افزودنی دارند و غذاهای طبع سرد و فست فودی ها ترشیجات پرهیز نمایید.