آخرین خبرها

افسردگی و غم پی در پی عامل سوداوی شدن بدن بر مبنای طب سنتی

🔵👈افسردگی😔و غم طولانی😥حرارت را از سطح بدن به داخل متمایل می کند و فرد دچار سردی و خشکی مزاج می شود😱

telegram.me/joinchat/CjnRmTvyORgyVu1lZ_1sNQ