آخرین خبرها

سیاهدانه وروش پودر یا نیمکوبش در درمانگری بلغم و سودا و کیستها وچرک های بسیار قدیمی بر مبنای طب سنتی

سوال

پودر سیاه دونه بعد از اسیاب شدن چقد باید بمونه و چگونه آسیاب بشه و آیا دردراز مدت پودرش فاسد میشه ?ممنون میشم جواب بدین

 جواب

سعی شود سیاهدانه برای چندروز پودرنشودبلکه سیاهدانه نیمکوب شده و هرروز برای همان روزباشد چون گازهای تاثیرگذاری آن زایل میشود و نگهداری بیش ازحد سیاهدانه باعث فاسد شدن میشه و حتما در ظروف شیشه ای و دربسته و جای خنک نگهداری شود

برای تقویت نیروی جنسی شبانه چنددانه برروی دندان خردشده و قورت بدهید و برای دفع کیست نرم و دفع خلط بلغم بسیار کارآمد میباشد

مخلوط آن به روش نیمکوب با عسل بسیار مجرب در دفع اخلاط مزمن است