آخرین خبرها

روغن شحم داروی ویژه درد ها و رفع چاقی شکم بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

 

سوال

ببخشید جناب استاد روغن شحم برای همه مزاجها مفیده یا خیر ؟

اگه روزانه استفاده بشه مشکلی ایجاد نمیشه؟

باتوجه به روایتی که فرموده بودن “به هرمیزان وارد بدن بشه بیماری از بدن خارج میشه”

مصرف مداومش اشکال نداره؟

باهرغذایی میشه استفاده کرد؟!

باتشکرفراوان ازشماو وقتی که برای مامیزارین

جواب

روغن شحم یکی ازروغنهای بسیارمفید برای اب کردن چربی های سرد و دفع شکم اوری یا همان استسقا در طب سنتی است

۲- بنده عموما تغذیه روغنی خودرا از روغن شحم استفاده میکنم و البته هزاران مرتبه از گریس اروپا ( روغن نباتی و روغن مایع ) و چربی پوست مرغ بهتراست

۳- چه اشکالی دارد تغذیه های سرخکردنی ازاین روغنی که. برای گرم کردن مجاری ادراری و کلیه ها بسیار موثراست و رسوبات ادراری را دفع میکند و پوست بدن را لطیف و هلوئی میکند استفاده کنیم و بعد پیاده روی هم چاشنی ان باشد بعد تیرگی سیما را ازبین میبرد

۴- برای مزاج های سرد بلغمی و سوداوی + مناطق با اقلیم کویری و خشک فوق العاده تاثیرگذاراست