آخرین خبرها

تغذیه سه وعده بر مبنای طب اسلامی

آداب خوردن – آیا می دانید که در طب اسلامی به خوردن ناهار سفارش نشده است⁉️

سنت است در اسلام چاشت را بامداد بخورند و در میان روز چیزی نخورند و بعد از نماز خفتن (مغرب) دیگر بار طعام خورده شود لقمه ها کوچک و نیکو (خوب جویده شده) و بسیار گرم نباشد (داغ) در طعام ندمند (فوت نکنند) و با کمتر از ۳ انگشت و بیشتر از ۳ انگشت چیزی نخورند.

✍گردآورنده: زهره عرب رحیمی

? منبع:حلیه المتقین علامه محمدباقر مجلسی (ره) مجمع المعارف و حسنیه

#ناهار_نخوردن

? https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa46bxEwOo1zCg ?