آخرین خبرها

تغذیه ماهی خوردن شب هنگام و احتمال سکته بر مبنای طب اسلامی

??آداب خوردن- مصلح گوشت ماهی??

امام صادق (ع): هر کس که ماهی خورد و بعد از آن عسل یا مربا نخورد تا صبح رگ فالج در بدن او متحرک است.

(سستی و فلج و سکته) پس بر شما باد خوردن ماهی که بدن را لاغر و پیه جسم را آب می کند

با عسل و خرما فقط خاصیت نیکو دارد و لا غیر (برای کسانی که می خواهند لاغر شوند).

? منبع: حلیه المتقین علامه محمد باقر مجلسی (ره) و کتاب مجمع المعارف و حسنیه.

❗️تذکر: خوردن ماهی دریا توصیه می شود نه ماهی های پرورشی.

? https://telegram.me/joinchat/BgJv-jwUOa46bxEwOo1zCg ?