آخرین خبرها

ورزش پیاده روی عامل گردش خون به قلب

??هنگام راه رفتن، خون به راحتی در قلب جریان می یابد.❤️

??‍♀ لذا پیاده روی سریع به مراتب بهتر از دویدن است.?