آخرین خبرها

روغن نباتی و مایع عامل بیماریهای قلبی و کلسترول و گرفتگی و فشارخون

♦️عامل اصلی سکته و سرطان‌

?مصرف روغن جامدو مایع باعث افزایش کلسترول نامطلوب خون می شود

هم چنین به بروزمشکلاتی همچون افزایش فشارخون،گرفتگی عروق و بروزبیماری های قلبی،عروقی می انجامد

@Antibioterorism