آخرین خبرها

کیست رحم بلغمی و یا تنظیم پریود بلغمی و درمان آن با نگاهی بر طب سنتی

???پرسش

باسلام خدمت آقای استاد ٬قبلا باشمادرمورد بیماریم عفونت رحمی صحبت کردم ممنون شماهستم ازراهنمایی هایی که کردید شما به من گفته بودید برای دفع عفونت رحم از دود عنبرنسارا استفاده شود خواهش میکنم به جای این روش سخت ووسواسی من روش یا دارویی دیگه به من توصیه کنید ممنون میشم

 ???جواب شما 

۱- مقل ارزق با دودکندرجمعا به اندازه دوفندوق تقریبی به روش مخلوطی به دهانه رحم دودشان انجام شود و تا ۱۴ روز درایام غیرپریودی این روش فقط برای زنان متاهل هست

۲- تا یک هفته روزی پنج تا بیست سی سی عسل را با دستگاه اپلیکاتور به داخل واژن به عمق سه سانت فرو ببرید تا نیم الی یکساعت ساعت تخت دراز بکشید بعدبشورید

۳- یا مقل ارزق و کندررا روزانه به روش مکیدن و روی زبان گذاشتن و یا پودرکردن و داخل عسل دریک قاشق قاطی کرده و تا ۱۴ روز میل شود دوزشان اضافه نشود( مجرد و متاهل قابل اجرا)

۴- اگر مجرد دخترباشد دوقاشق عسل را به دهانه رحم بریز ید و هیچ چیز به داخل واژن نبرید و تخت بخوابید و بعدازیکساعت بشورید