آخرین خبرها

بارداری و ایجاد شرایط باروری سالم بر مبنای طب اسلامی و سنتی

سوال و جواب ⛔️⛔️⛔️⛔️
استاد معارفی من یک زن ۲۵ساله تاکنون شش بارسقط جنین درهمان ماههای اولیه داشتم و اخه چنددلیل عدم باروری را بگویید دیگه ازآزمایشات شیمیایی خسته شدم اخر ما هم مثل سایرین دوست داریم بچه داربشویم شما بگید ایا طب اسلامی ایا طب سنتی بوعلی سینا راهکاری دارد اخر اشکال از من است یا همسرم و اخر چرا سقط جنین چه بخوریم چه نخوریم و شما مرتب میگی اماده سازی رحم یعنی چی
ببخشید قدری تند حرف زدم
کمک کنید کمک
?????
جواب
پاسخ سوال شما با یک نگاه سخت و با یک نگاه بشرح زیر اسان است  انشالله باذن الله
بشرطی که خوب متن زیررا بخوانید??????
??
آمیزش جنسی زیان ها و ناپسند و مکروهات براساس مبنای طب اسلامی
((دقت شود مصادیق درزیر اگردر حین امیزش فرزندی ایجاد و تقدیر شود منظور است ))
۱- آمیزش با زن حائض : فرزند جذامی و پیس متولد میشود
۲- آمیزش با همراهی قضای حاجت داشتن (مدفوع ): بواسیر درفرد ایجاد میشود
۳- آمیزش با همراهی ادرارداشتن : دراطراف چشم ٬ بن دندان و مقعد چرک و عفونت و دمل بروز میکند
۴-آمیزش پی درپی دریک مرحله بدون غسل : دیوانگی فرزنددرپی دارد
۵- آمیزش اول ٬ وسط و اخرماه قمری :دیوانگی و جذام و تباه مغز برای فرزند ایجادمیشود
۶- آمیزش بعدازظهرهنگام :فرزند کژچشم متولد میشود
۷- آمیزش توام با حرف زدن با همسر :فرزند لال و گنگ و لکنت زبان متولد شود
۸- آمیزش با نگاه کردن به رحم همسر : فرزندکورشود
۹- امیزش با تفکربه اوصاف زن دیگری :فرزند زن صفت و خنثی و دوجنسیتی وتباه مغزایجادمیشود
۱۰- آمیزشی که آب منی طرفین بصورت مشترک دریک دستمال مشترک: سبب غلبه شهوت برشهوت و دشمنی بین زن و شوهر و کارشان به جدایی و طلاق کشیده میشود
۱۱- زن و شوهر جنب بوده و به خواندن قران مشغول باشند: ممکن است از آسمان آتشی بیاید و آنها را بسوزاند
۱۲- آمیزش به روش ایستاده : کارخرها و فرزندمتولدشده ادرار دربستر میکند
۱۳- آمیزش درشب عید قربان : فرزندشش و یا چهارانگشت میشود
۱۴- امیزش درزیر درخت میوه دار: فرزند قاتل متولد میشود
۱۵- امیزش درزیر نور خورشید و تابش ان : فرزند تا پایان عمرش در تیره بختی و تهی دستی گرفتار خواهد بود
۱۶- امیزش میان اذان و اقامه : فرند به خونریزی علاقمند میشود
۱۷- آمیزش با همسر باردار: فقط با وضو امیزش شود و الا فرزند کوردل و ناخن خشک میشود .
۱۸- آمیزش در نیمه شعبان : فرزندبا چهره سیاه ایجاد میشود
۱۹- امیزش دردوروزمانده به پاکی خون حیض: فرندیاور ستمگران بوجود میاید و مردم به دست او کشته میشوند
۲۰- آمیزش پشت بام : فرزند منافق ٬ ریاکا و بدعت گذاردرامردین ایجاد میشود
۲۱- امیزش درشبی که عازم سفری : فرزندایجادشده دارائی خودرا درغیر حق خرج میکند
۲۲-آمیزش درسفرتا سه روز اول : فرزندیاور ستمگر میشود
۲۳- آمیزش دراول شب : فرزند جادوگر و دنیاطلب میشود
۲۴ – آمیزش هایی که حلال بوده و لیکن مکروه است :
آمیزش طلوع سپیده تا طلوع خورشید .
آمیزش غروب آفتاب تا پنهان شدن سرخی افق.
آمیزش درماه گرفتگی .
آمیزش درروزی که بادهای سیاه و بادسرخ و بادزرد می وزد .
آمیزش درروزو شب زلزله.
آمیزش درروزی که خورشید گرفتگی داشته .
منابع فوق از کتاب دانشنامه احادیث پزشکی صفحات ۳۱۵ الی۳۱۸
۲۵- امیزش بدون گفتن بسم الله :شریک شدن شیطان و فرزند متولدشده دشمن اهل بیت میشود
۲۶- امیزش دراتاقی که کودکی ارمیده باشد :فرزندزناکارمیشود
۲۷- امیزش درشب شهادت معصومین ع پسندیده نیست خاصه درشهادت رسول اکرم ص وشهادت علی ع فاطمه الزهرا س و حسنین ع
۲۸- آمیزش دراول ماه قمری( ا٬ ۲ و ۳) و وسط ماه قمری( ۱۴ ٬ ۱۵ و ۱۶ ) و آخر ماه قمری ( ۲۷ ٬ ۲۸ و ۲۹ ) موجب سقط جنین ٬ صرعی ٬ جنون ٬جذام ٬ تحریکات عصبی ٬ فساد اعضا٬ عقل ناقص الخلقه برای همسر و فرزند میشود .
جزفقط دراول ماه مبارک رمضان است که آمیزش مستحب است که علی ع فرمودند که مرد شب اول ماه مبارک رمضان امیزش با همسرش کند .
معمولا تاثیرات مستقیم نورماه دراول ووسط و آخرماههای قمری برفرد بالاست چون اشعه ماورای بنفش درنورماه وجودداردکه بسیار مضر و سرطان زااست و این اشعه خطرناک به خاطر قدرت نفوذ بسیارش میتواند درواژن ( بچه دان ) اثر مستقیمی بر نطفه و جنین بگذارد .( منبع کتاب ۱۵ روز تا سلامتی ص ۲۰۸)
???
آمیزش جنسی و تدابیر مقدمه سازی برای دخول با نگاه به طب اسلامی :
۱-اول بازی با رحم :
۱/۱- پیامبرص :سه چیزاز نامهربانی است : اینکه کسی با کسی همراه شود و ازنام و کنیه وی نپرسد + و یا مردی به غذایی ( سفره ای) دعوت شود و اولین میهمانی را نپذیرد و یا اگرپذیرفت چیزی نخورد + و یا اینکه‌مرد پیش از بازی ( بارحم ) همسر ٬ نزدیکی با همسر کند.
۱/۲- امام رضاع : با همسرت نزدیکی مکن ٬ مگرآنکه با او بازی ( زیادی ) انجام بدهی و پستان های اورا بمالی ٬ چرا که چنین کنی ٬ آب منی او و آب منی تو چیره شوند و از آن بارداری حاصل شود و همانند آنچه تو ازاو میخواهی ٬ از تو بخواهد و این حالت در چشمانش آشکار شود.
۲- پرهیزازشتاب ورزی برای دخول :
۲/۱- پیامبرص : اگرکسی ازشما خواست به سراغ زن خویش برای آمیزش برود ٬ اورا به شتاب نیفکند.
۲/۲- پیامبرص : اگرکسی از شما امیزش با همسرش کند ٬ به شیوه پرندگان بازنان دخول آمیزشی نکند ٬ بلکه درنگ و صبرکند ٬ و اندکی بماند.
۲/۳- پیامبرص : اگرکسی از شما خواست با همسرش امیزش کند ٬ حق و حقوق اورا ادا کند و سپس مجامعت کند.
۲/۴- پیامبرص : اگرکسی ازشما با همسرخویش آمیزش کند ٬ کناره نگزیند تا هنگامی که نیاززن را هم برآورد ٬ چنانکه خودش دوست دارد نیازش برآورده شود ( یعنی همانطور که مردانتظارارضاشدن را دارد همین حقوق برای زن محفوظ است )
۳- خودداری از سخن گفتن :
۳/۱- پیامبرص به علی ع : به هنگام آمیزش جنسی ٬ سخن مگوی ٬ چراکه اگرمیانتان فرزندی تقدیر شود ٬ اطمینانی نیست که لال نباشد . و این کارگنگی هم می آورد .
۳/۲- امام صادق ع : به هنگام دخول رسیدن به ختنه گاه ٬ از سخن گفتن بپرهیزید ٬ چرا که گنگی می آورد .
۳- وضوسازی به هنگام آمیزش:
پیامبرص : اگر مردی ازشما به سراغ زن خویش برای آمیزش( دومین بار دریک مرحله ) برودوضویی بسازد ٬ زیرا این کار ٬ نشاط بیشتری برای بازگشتن ایجاد میکند .
۴- غسل پس از احتلام برای امیزش :
پیامبرص برای مرد مکروه است پس از احتلام با همسرخویش امیزش و همبستری کند ٬ مگرآنکه بعد از احتلام غسل کرده و درغیر اینصورت ٬ فرزندش دیوانه زاده شود و جز خویش را نکوهش نکند
۵- چیرگی شهوت
امام صادق ع : جزازسرچیرگی شهوت ٬ آمیزش با همسر مکن
(( منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی ص۳۲۲ و ۳۱۸)
??
آمیزش و روشهایی که باید بعد از مجامعت برای سلامتی مجاری ادراری و بدن با نگاه به طب اسلامی اجراشود :
۱- ادرارکردن
۱/۱- پیامبرص : اگر مردی با همسر خویش نزدیکی کرد ٬ تا ادراررا دفع نکرده است ٬ غسل نکند ٬ ازاین بیم که مبادا باقی مانده در آمد و شد باشد ( یعنی باقیمانده اب منی درعروق مجاری به مثانه بازگردد ) و از آن ٬ دردی بی درمان خیزد .
۱/۲- امام رضاع : پس از پایان کارمجامعت با همسرت ٬ راست نایست و کامل هم منشین ٬ بلکه برپهلوی راست لم بده و سپس ٬ زمانی پس از آن که کار خویش به پایان برده ای ٬ برای پیشاب کردن ( ادرارکردن ) برخیز ٬ دراین صورت ٬ به اذن خداوند از سنگ مثانه در امان خواهی بود .
۲- شستن مجاری ادراری ؛:
پیامبرص : اگر کسی ازشما به سراغ زن خویش رفت ( برای مجامعت ) و آنگاه دوباره خواست که آمیزش مجدد کند ٬ شرمگاه ( دستگاه مجاری ادراری) را بشوید
۳- غسل بعد از آمیزش :
۳/۱- امام صادق ع: درپاسخ زندیقی ( بیخدایی) که پرسید علت غسل بعد از امیزش با همسر شرعی چیست ؟ همانا آمیزش کننده ٬ کاری حلال انجام داده است و کارحلال هم مایه آلودگی نیست ٬ جنابت ٬ همانند حیض اسد ٬ چرا که نطفه ٬ خونی است استحکام نایافته و آمیزش هم امکانپذیرنیست ٬ مگربه حرکتی سخت و شهوتی چیره ٬ پس چون به پایان رساند ٬ بدن ٬ نفس میکشد و مرد ازنفس ان ٬در خود بویی بد احساس میکند .
وغسل برای همین واجب شده است و البته غسل جنابت ٬ افزون براین ٬ امانتی است که خداوند به بندگان خویش سپرده است تا از این رهگذر ٬ آنان را بیازماید.
۳/۲-خوردن عسل بعداز غسل حجامت :
امام رضاع :  درباره آمیزش و آداب آن – پس غسل کن و همان دم ٬ قدری مومیایی با شربت عسل یا با عسلی مه کف آن را برداشته باشند ٬ بخور ؛ زیرا این عسلاب خوردن همانند ان آبی است که ازتوبیرون رفته است ( منظور اب منی که درحین آمیزش تخلیه شده است ) به تو باز میگرداند
منبع کتاب دانشنامه احادیث پزشکی ص ۳۲۵

??
امیزش و اسپرم سازی و تقویت آن با نگاهی به طب اسلامی با کلام معصومین
۱- خوردن زردک کمک کننده مجامعت و تقویت نعوظ آلت جنسی
۲- خوردن خرمای برنی سبب تقویت پشت و افزودن توان نزدیکی
۳- خوردن انجیر برقدرت همبستری می افزاید
۴- خوردن خربزه سبب فراوانی اب کمر وآب منی شده و نیروی همبستری را می افزاید
۵- خوردن پیازسبب افزایش آب منی و توان آمیزش میشود
۶- خوردن تخم مرغ ٬ نسل را زیاد میکند
۷- خوردن تخم مرغ همراه با پیاز و روغن زیتون سبب افزایش توان جنسی میشود
۸- خوردن تخم مرغ با گوشت برتوان جنسی می افزاید
۹- خوردن حلیم درازبین بردن ضعف و رفع کمی توان آمیزش کمک میکند
۱۰- خوردن سویق عدس ( عدس بوداده و اردشده ) با روغن زیتون برتوان جنسی می افزاید
۱۱- نوشیدن شیربا عسل سبب تقویت اب کمر و اب منی میشود
۱۲- استفاده از مشکک ( خلال کننده دندان ) چون برتوان همبستری می افزاید
۱۳- استعمال بوی خوش : برتوان همبستری و توان جنسی می افزاید
۱۳- شانه زدن موها : قدرت انسانی را برای نزدیکی می افزاید
۱۴- کشیدن سرمه سیاه : توان همبستری و توان جنسی را می افزاید.
۱۵- خضاب کردن ( ضماد حنا ) : قدرت  و توان جنسی و همبستری را می افزاید
۱۶- نوره کشی ( واجبی کشی ) : آب کمررا می افزاید ?

آنچه از توان جنسی میکاهد :
۱- پیامبرص : هرکس توان همسر گرفتن دارد ٬ همسر گیرد ٬ چرا که بیشتر مایه فرو رفتن چشمان و نگه داشتن دامن است ‌ . و هرکس هم توان ازدواج ندارد ٬ براوباد که روزه بگیرد ٬ چرا که روزه گرفتن دراین شرایط نوعی بازدارندگی جنسی دارد .
۲- امام علی ع : موی هیچ مردی زیاد نشود مگر آنکه شهوتش کاهش یابد
۳- مردی نزد پیامبرخدا ص ٬ از نداشتن همسر اظهارشکایت و ناراحتی کرد و گفت یا رسول الله آیا خودرا اخته ( عقیم ) کنم ؟
پیامبراعظم ص درپاسخ فرمودند ٬ نه اخته نکن و کسی که اخته باشد و یا خودرا اخته کند ٬ ازمانیست ٬ و درادامه دستورالعمل فرمود :روزه بگیر و موی سرت را کوتاه نکن
۴- منع کردن از پوشیدن کفش مشکی : امام صادق ع : کفش مشکی ٬ دیده را ضعیف می کند و آلت جنسی را سست می سازد و پیری می اورد و جامه جباران است  و درپاسخ فرمودند : برتوباد کفش زرد پوشیدن ٬ چون الت جنسی را مستکم و اندوه انسان را دور میکند ٬ و کفش زرد جامه پیامبران است
?
عوامل بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی
۱- امام رضاع : هرکس میخواهد مثانه اش به بیماری گرفتارنشود ٬ ادرار خودرا نگه ندارد ٬ حتی اگر برپشت مرکب خویش نشسته باشد
۲- امام رضاع : آمیزش بدون انزال ٬ سنگ مثانه ایجاد میکند و هرکس میخواهد. ازسنگ و دشواری دفع ادرار درامان باشد ٬ نباید در هنگام حصول شهوت ٬ منی را در خود نگه دارد و نیز نباید آمیزش با زنان را بسیار به درازا بکشاند
۳- خوردن قلوه و شکمبه گوسفند
امام رضاع : عادت داشتن به خوردن قلوه و شکمبه ( سیرابی) گوسفند ٬ مثانه را دیگرگون میکند
۴- عادت به حمام رفتن
امام کاظم ع : حمام رفتن یک روز درمیان ٬ گوشت بدن را می افزاید ٬ اما عادت به حمام رفتن در هر روز ٬ پیه کلیه ها را آب میکند.
۴- تکیه زدن درحمام
امام صادق ع : در حمام به دیوار تکیه مزن ٬ چرا که پیه کلیه را اب میکپد
منبع : کتاب دانشنامه احادیث پزشکی در اسلام صفحات ۳۰۷ و ۳۲۵ و ۳۲۶و ۳۳۲

??
بررسی تدابیر مجامعت با نگاهی به طب اسلامی و سنتی برای باروری :
۱- زن و شوهر بایستی قبل از آمیزش برای بارداری مبادرت به تهیه تدابیر برای فاصله زمانی سه ماه انجام بدهند
بررسی مقدماتی بین زوجین که چقدرارامش + توکل + سلامتی درآناتومی دستگاه تناسلی وجود دارد یا خیر .
۲- مراجعه احتمالی به پزشک عمومی برای تست دوره ای
۳- بکارگیری لباسهای شاد و بانشاط و بوهای خوش معطر گیاهی درفضای خانه و دوری از لباسهای تیره در محل مجامعت
۴- بهترین روش برای باروری امادگی رحم ازنظر لرزش دیواره است یعنی بعد از پاک شدن درحالات پریودی ٬ فوری آمیزش جنسی نشود بلکه رحم را ارام نگه دارد و بعداز یک هفته استراحت دهی به رحم ٬ در روز هشتم بدون ترس و نگرانی ٬ آمیزش برای باروری صورت گیرد و تحت هیچ شرایطی زن درحین جماع درروی مرد قرارنگیرد بلکه زن در زیر مرد برای جماع واقع شده و مرد شتابان و با فشاردخول نکند و زمان زیاد و طولانی دراین مرحله نشود که دیواره رحم لرزش نگیرد.
۵- قبلا گفتیم امام رضاع : برای آمیزش اول با همسرت ملاعبه کن و سینه ها را نوازش و بمال تا اسپرم و چیرگی شهوت درسیما نمایان شود ( احادیث پزشکی ص ۳۱۷)
۶- دربین بعضی از حکما طب سنتی چنین است که خانم بعداز مجامعت بایستی به پشت خوابیده و یکساعت استراحت کرده و پاهای خودرا بریک بلندی تا نیم مترقرار داده تا اسپرم دردیواره لرزان واژن که ازشدت دخول برپیکره خوددارد در ارامش قراربگیرد تا اسپرم در دیواره رحم بنشیند
۷- قبلا گفتم بعداز آمیزش از خوردن نوشیدنی اب یخ و بستنی وماالشعیرها و شربت سداب و… پرهیزکرده و ساعتی بعداز غسل ٬ شربت عسل با اب نسبتا ملایم میل کند
۸- خوب بنظرحقیر در عصرکنونی که حضوردراستخرکلرداربا اب گرم مطلق یا آب سرد مطلق یا حتی حضور مستمر دراب استخر برای دستگاه مجاری رحم زن دارای اسیب برای جنین منجمله سقط جنین است و ازطرفی سونای گرم + وان های گرم + حمام خیلی گرم مستمر میتواند اسپرم رادرواژن لخته و بسوزاند

??
علائم و تست عقیمی با نگاهی به طب اسلامی و سنتی
۱- پیامبراعظم :چنانچه نطفه ( اسپرم – اب منی) سرخ و ترباشد ٬ فرزندی از آمیزش زن و شوهر بوجود نمی آید و اگر نطفه صاف و زلال باشد نتیجه آمیزش ٬ فرزندی خواهد بود ( دائره المعارف جامع غذا درمانی نیکبخت ص ۳۲۴)
۲- هیچ‌ زن و مردی بطورطبیعی  عقیم نیستند مگراینکه عانه ( روی دستگاه تناسلی) زن و مرد بی موباشد .( همان منبع )
۳- زن به هیچ وجه عادت ماهانه ( پریود و خون بینی حیض) نشود
۴- شیار و خطوط بین بن ناخن شست ها تا وسط پشت شست نمودارنباشد ( همان منبع بالا)
۵- درکتاب کشکول شیخ بهائی ص ۱۸۸ :
الف : تست برای زن
یک حبه سیربدون زخمی شدن و بدون پوست را دریک پنبه بهداشتی مصرف نشده و نازک پیچیده و شبانگاه به مدت ۷ ساعت درداخل واژن غیرپریود تا صبح هنگام گذاشته شود و اگر صبح هنگام دهان زن بوی سیراستشمام شود این زن علائم عقیمی ندارد و بالعکس اگر بوئی دردهان ازسیر به مشام نرسد عقیمی این فرد محرز است
ب : تست عقیمی درمرد
مرد یک لیوان آب بدون کلر دریک لیوان تهیه کرده و پس از مجامعت شرعی با همسرش ٬ اسپرم درحین خروج را درلیوان اب تخلیه کرده و سپس مشاهده کند اگر اب منی درته لیوان ته نشین شد پس مرد عقیم نیست و اگر اسپرم دراب لیوان پراکنده شد پس مرد عقیم بوده و صاحب فرزند. نمیشود
۶- امام صادق ع : قسم دروغ ٬ رحم را تباه و دگرگون میسازد یعنی زن نازا میشود
درکتاب کافی ج ۷ ص ۴۳۷
۷- پیامبرص :به علی ع چنین فرموده ؛ عروس را درهفته اول زندگی اش ازشیر ٬ سرکه ٬ گشنیژ و سیب ترش بازدار ٬ چون این چهار چیز واژن ( زهدان ) را بزرگ ٬ سرد میکند و اگرسرکه خورده باشد عادت ماهانه ( خون حیض ) نمیشود و هرگز کامل پاک نشود ویا گشنیژ هم حیض را درشکم فعال میکند و زائیدن برزن سخت میشود و سیب ترش حیض را قطع میکند
منبع کتاب من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۵۵۱)
۸- گرمای زیاد دراسپرم
الف : اسپرم پرحرارت :
سبب میشود که ذات آب منی سوخته و بی خاصیت شود و نازایی رخ میدهد ٬ علائم آن حرارت بالای رحم ٬ غلیظی خون حیض و سیاهی خون ٬ رویش موی ضخیم و زیاد درروی رحم و بروز بخارات زیاد
ب : خشکی رحم نتیجه کم خونی درایام قاعدگی ٬ لاغری بدن ٬ یبوست و دردشدید درموقع امیزش  به علل خشکی و فقدان اسپرم
کتاب دائره المعارف جامع غذا درمانی ص ۳۲۲

??‼️‼️⛔️⛔️⛔️???
علل سقط جنین :
۱- اختلالات رحم در زنان طفولیت یا دوران نوجوانی همزمان با شروع قاعدگی و عدم درک والدین به مشکلات این دوران فرزندشان برای  درمان تدریجی اختلالات برای ایام ازدواج فرزندشان
۲- شروع اختلالات رحمی درزمان نامزدی و ازدواج با علایم خاص ترشحات زیاد سفید و زرد + دردزیر دل منتهی به رحم + یبوست مزمن و قدیمی از دوران طفولیت + ترشی شدید گوارش و….
۳- خونریزی مکرر رحم بعضا توام با دردهای سخت و یا لک بینی ها
۴- عدم رعایت درمانگری برای سرد مزاجی رحم یا گرم مزاجی رحم ( علایم متعاقبا اعلام میشود )
رحم ازاول ماه بارداری تا اول ماه چهارم دارای مزاجی سرد است پس مصرف تغذیه سرد زیاد و بدون مصلحات بسیاردرسقط جنین اثر منفی دارد
۵- ادامه بارداری از اول ماه چهارم تا زایمان ٬ رحم مزاجش گرم میشود و تغذیه های تند و‌گرم عامل سقط میشود
۶- شیوع بیماریهای نهفته دربدن باردارناشی از سرخجه ٬ تب مالت ٬ تبهای قدیمی ٬ عفونت ناشی از سکس دهانی و سکس مقعدی و خوردن اسپرم حرام و نجس و….
۷- خود ارضائی بارحم یعنی بازی با دهانه رحم و اوردن اب منی و ارضا شدن بدون آمیزش جنسی ٬ به عبارتی دیگر معصومین علیهم السلام فرمودند. ازدواج با دست که دهها نوع ارتعاشات عصبی و خونی و بیماری مغزی و قلبی و کبدی و تنوعی از بیماری مجاری ادراری شکل میگیرد و خداوند این نوع آمیزش را لعن فرموده است و هزاران افسوس این بیماری در جوانان بشدت شیوع دارد و بایستی درمان شوند و دراین راستا سایت شهرسوال وابسته به مرکزملی پاسخگویی به سوالات  درباب خود ارضایی بهترین مشاوره را به مخاطب ارائه خواهدکرد
۸- مصرف وتغذیه های پرخطر مثل فست فودها و تبعیت ازتغذیه های غربی و فراموش کردن تغذیه ایرانی و تبعیت ازتغذیه هیجانی و یا سست کننده ( مثل ماء الشعیر)
۹- مصرف داروهای جلوگیری مثل ال دی یا اچ دی یا دستگاه آی یو دی + داروهای اعصاب و روان و کورتونی
۱۰- مصرف تنوعی ازگاندوم های خوشبوی خارجی با ژل های تحریکی
۱۱- اختلالات رحمی ناشی ازرشد فیبروم + آندومتر + پولیپ رحم + کیستهای بزرگ خوشه ای با میلیمترهای بالا+
۱۲- بیماریهای حاد مغزی + قلبی + کبدی و….
۱۳- پیرکردن مثانه با نگه داشتن ادرار و عدم تخلیه پی درپی روزانه حتی اندک باشد + یا شستشوی شدید رحم درایام پریود که عامل کیست سازی رحم و ورم تخمدان است
۱۴- خون و کم خونی ها
۱۵- ازبین بردن موهای رحم و زیربغل با شیوه لیزرکردن که این مسدود سازی ٬ خودعاملی بزرگ برای رسوب شدن بخارات کثیف خون ایام حیض در مویرگهای دیواره واژن و تیرگی کشاله رانها و درد زیر دل و بروزکیست پستانها و… میشود
۱۶- رحم عفونت دار و بودار را درمعرض شوینده های خارجی قرارداده و یا با ادکلنهای خارجی و اسپری های خارجی قراردادن
۱۷- تغییر ناگهانی دمای بدن بر اساس غلبه خلط بدن که ممکن است عادت به تغذیه خاص داشته است
۱۸/۱-  مصرف تغذیه های سرد و زیاده روی درماههای اولیه بارداری که فرهنگی غلط دربین خانوارهای ایرانی شده است که عاملی برای سقط جنین در قرن ۲۱ شده است (( تخمه آفتابگردان + حنا + جوانه جو + قهوه و نسکافه و شکلات های سرد + نخودسبز+ غوره و آبغوره + زرشک + پرتقال زیاد + چایهای سبز ٬ ترش و سیاه + بارهنگ + پوست خیار+ باقلا + باقلا پلو + عدس و عدسی + میوه های نارس و سبز+ کاهوباسس کارخانه ای + رب نارنج + سرکه جات + روغن نباتی و مایع + رب گوجه فرنگی + بادمجان + مرغ کارخانه ای + ماست و بالاخص دوغ پی درپی +قارچ + نخود فرنگی + قرقورت + کاهوی زیاد+ ماءالشعیر+ نشستن درسرکه + ذرت + گشنیژ+ شیرو…..
۱۸/۲- تغذیه لیزکننده دیواره رحم یعنی با دمنوش گیاهان ختمی ٬ بنفشه و پنیرک به گونه ای رحم دردیواره داخلی آن میشود که اسپرم وارده از امیزش جنسی توسط مرد درواژن جذب نمیشود و درحقیقت فشردگی دیواره مختل شده است
۱۸/۳- تغذیه های تلخ و تند و تیز که دهان واژن را باز میکند و خون قاعدگی را باشتاب میکند مثل فلفل ٬ زیتون ٬ کبر ٬ زعفران ٬ سوسنبر٬ پونه کوهی ٬ گلپر ٬ مقل ارزق ٬ سیاهدانه ٬ زیره ٬ دارچین ٬ میخک ٬ خردل ٬ گزنه و….
۱۸/۴- تغذیه های گرم مزاج مثل کنجد ٬ نخود ٬ لوبیاها و نمک و… خونریزی را درماههای آخرفعال میکند
۱۸/۵- مصرف مسهل جات برای رفع یبوست مثل گیاه سنای مکی و… چون زلزله و لرزش درگوارش و رحم ایجاد میکنند و برای رفع یبوست ترکیب گلاب و بیدمشک جمعا دریک لیوان و پیاده روی آرام توصیه میشود
۱۹- فعالیت سنگین ورزشی و پرشهای ورزشی و نزدیکی پرفشار و تهاجمی و بی رحمانه مرد برای دخول عورت و فکرنکردن به میزان آرامش و تحمل آستانه رحم دردو ماهه اول و بالاخص ماه هشتم بارداری
۲۰- استحمام مکرر ٬ حضور دراستخر و شنای مکرر دراب کلردار؟ و وان های آب و مسافرت های طولانی موجب نگرانی برای بارداری است
۲۱- تولید غم و غصه ها و اندوه و غضب و استرس ها و هراسها درماههای اول و دوم و هشتم برای بارداری بشدت
برای سلامتی مضراست چون اخلاط مزمن و چسبنده را دیوارگوارش تولید میکنند و راهکارآن مصرف دمنوش گل گاوزبان با اندکی دارچین است
۲۲- مالیدن روغن به مفزسر که باعث سردرد میشود که اخلاط کثیف از عروق سرکنده شود و ریزش آن به گلو و معده سبب سرفه  و تکان جنین میشود و راهکارآن مالیدن روغنهای آمله ٬ اسطوخدوس و دارچین است که منجر به زکام و ریزش اخلاط به پشت حلق نمیشود
۲۳- حجامت ٬ زالو اندازی و فصد ممنوع
۲۴- قورت آب دماغ مستمرممنوع
۲۵- ضرورت گرم نگه داشتن کمر و رحم و باسن الزامیست و متاسفانه نشستن درروزسرامیک و محل های سرد برای باردارمضراست و ایکاش روش اجدادی که گرم نگه داشتن این موضع را بازنگری جدی کنیم
۲۶- ایستادن زیاد
۲۷- بالارفتن ناگهانی پرولاکتین خون و خلل در بینایی موقع راه رفتن
۲۸- مصرف دمنوشهای زیاد و آب بسیارزیاد که نتیجه اش بلغمی شدن خون و سست کردن گوارش و رحم است
۲۹- اجرای توصیه های غلط با روغن مالی با مزاج های گرم و سرد به دورکمر و زیر دل و کشاله رانها
۳۰- پوشیدن کفش پاشنه بلند
۳۱- پرکردن دندان با موادهای خاص
۳۲- افتادگی رحم با خنده و عطسه و سرفه های زیاد و بالاخص یبوستی که توام با زور فراوان برای دفع مدفوع خشک همراه باشد
۳۳- زن باردار درقرن ۲۱ نبایستی درکنارحمام امواج ناشی از فرکانسهای تلفن همراه + ماهواره ها + حتی امواج موبایل درجیب مانتو و محیط زندگی و محل کار+ تماشای فیلمهای استرسی بالاخص به هنگام تغذیه قراربگیرد
۳۴- زن بارداربایستی ازمصرف قرصهای مسکن و اعصاب و روان مثل استامینوفن و فلوکستین و….بشدت پرهیزکند
۳۵- مصرف پایه روغنهای تغذیه ( نباتی و مایع )بدون استثنا روغن  پالم و پارافین است و این نوع تغذیه پرخطر درهرروز میتواند عروق و مویرگها و دیواره واژن را سست و نرم ولیزکند و صدافسوس روغن های زرد گاوی و دنبه وشحم و زیتون و کنجد که همگون با طبیعت بدن است درخانوارایرانی کشنده تلقی شده و روغن های مایع و نباتی گریس اروپا مورد ستایش قرارگرفته اند
۳۶- مصرف غلات تراریخت خارجی

??
جستجوی حکیمانه و نگاهی اسلامی برای حفظ جنین
۱- برای طلب فرزند از خداوند متعال با ورود به کتب ادعیه مثل مفاتیح الجنان + حلیه المتقین + یا دانشنامه احادیث پزشکی درپی راهکارمثل نمازحاجت برای فرزند باشیم
۲- دعا کردن دراماکن متبرکه خاص خانه خدا ٬ زیرقبه مضجع مبارک امام حسین ع ٬ امام زادگان ع خاصه با امام جوادع و خاصه توسل به اهل بیت و اقا علی اصغرع
۳- شب خاص برای آمیزش باروری حتما تربت امام حسین ع با آب زمزم و قرائت ادعیه تربت  در مفاتیح و خوردن اب تربت توسط زن و شوهر
۴- پوشش سلامتی جنین را با صدقه و خواندن آیات چشم زخم مثل وان یکاد + نذرروزه + خواندن آیت الکرسی برای حفاظت
۵- استغفارزیاد حتی تا روزی ۷۰۰ بار به نقل از امام حسن ع
۶- دوری مطلق ازمحیطهای تشنجی و استرسی
۷- توکل مطلق فقط به خداوند متعال با توسل به اهل بیت ع

??
شناخت عوامل ناباروری و اختلال شناسی مشترک فی مابین زن و شوهر :
۱- عامل مهم یبوست بعنوان ام الامراض تا هفتاد بیماری : یعنی کسی نتوانسته دریک روز دوبار به راحتی دفع مدفوع نرم ٬ شل و زرد روشن و پیوسته و بدون زورزدن و فشاربرای تخلیه داشته باشد و اگراین اخلال فعال باشد یعنی تجمع رسوبات و گردش بادهای سمی و مهاجر و آزرده شدن عروق و مویرگها و آلودگی خون و نقصان دررحم که تا هفتاد بیماری درسایر اندام ها را ادامه یبوست میتواند دربرگیرد
۲- کبد چرب با گرید یک و دو و حتی سه یعنی اختلال پلکانی درهضم غذا و شیرابه گوارش
۳- اختلالهای پیچیده از طفولیت یا بعد ازدواج در هیئت رئیسه بدن یعنی مغز + قلب + کبد + کلیه و مجاری ادراری
۴- بروزضعف عمومی بدن ازدوران کودکی یا نوجوانی یا بعد ازدواج مثل کم خونی و فقر آهن و….
۵- افزایش سن ازدواج درمونث و مذکر و یا بی توجهی به باروری درسالهای اولیه ازدواج به بهانه های پوچ و نتیجتا تاخیر در باروری سبب خشک شدن واژن و… را درپی داشته است
۶- بروز سوء مزاج در دستگاه تناسلی غلبه یک خلط شامل گرم + سرد + خشک + تر
۷- تبعیت از فرمولهای آمیزشی بیگانگان از اینترنت و سی دی های آموزشی به سبک غربی و بی توجهی به روش نزدیکی آرام مبتنی بردستورات ائمه معصومین علیه السلام و یا بی توجهی به احکام اسلامی
۸- تبعیت از مدل سفره های رنگین غربی و مصرف غذاهای پرخطر
۹- اختلالات ناباروی درزنان را میتوان درانسداد لوله رحم که مانع انتقال اسپرم برای تخمک گذاری اشاره کرد + استرس جداری در دیواره رحم و…
۱۰- اختلال در مرکز غده هیپوفیز و بالارفتن پرولاکتین خون دربانوان
۱۱- چاقی مزمن و قدیمی و یا لاغری غیرمتعارف
۱۲- اختلالات روحی
۱۳- استحمام زیاد روزانه و یا وسواسی به اب و تماس زیاد بدن با اب
۱۴- درد مفاصل و بادهای مهاجر
۱۵- سکته مغزی و یا قلبی
۱۶- سردردهای زیاد درپشت سر و یا ملاج سر
۱۷- استمرار ترشحات سفید و یا احتمالا زرد درناحیه رحم و توام با بوهای مشمئزکننده دررحم و دهان
۱۸- فلج بودن و ظاهرشدن علائم آن دریک اندام
۱۹- تب های مکرر
۲۰- صرع و تشنج
۲۱- مصرف تغذیه های منجمد فریزری و شب مانده و ماکروری
۲۲- خوردن اب سرد بعدازآمیزش و غفلت ازخوردن عسلاب بعداز خروج ازحمام
۲۳- پرخوری و اشتهای زیاد
۲۴- بی دقتی درمجامعت یعنی با شکم پرویا خالی مجامعت و آمیزش
۲۵- مصرف کالباس و سوسیس و پیتزا و فست فودها که عامل خشکی رحم است
۲۶- غفلت درشروع مجامعت و یا تغذیه برای هرغذا با بسم الله الرحمن الرحیم
۲۷- استفاده ازادکلنهای آغشته به الکل خارجی
۲۸- زگیل درواژن
۲۹- پولیپ رحمی
۳۰- خشکی و یا تری غیرمتعارف دررحم
۳۱- ورود امواج تلفن همراه درکمر مردان درناحیه کمربند+ یا امواج درجیب مانتوها
۳۲- آمیزش و نزدیکی به روش تهاجمی و حیوانات به رحم زن توسط همسرش بدون ملاعبه و مقدمه سازی و یا قراردادن زن دربالای مرد درحین دخول و ایجاد لرزش شدید درمحفظه واژن
۳۳- فعال بودن بیماری آمنوره درزنان یعنی دختری که عادت ماهانه اش با داروی شیمیایی احیاء میگردد و درحالیکه درروش درمانی معصومین ع گذاشتن حنا درملاج سر گشاینده قاعدگی است
۳۴- آمنوره ثانویه یا یائسگی زودرس
۳۵- بروز بیماری فیبروم یعنی بالا رفتن خلط خون سودا یعنی خون سرد و خشک باعث سخت شدن دهانه واژن و ورم رحم شده که موقع آمیزش جنسی درزن درد شدیدی توام با خونریزی دارد که درمان ان با نگاه طب سنتی بدون جراحی قابل درمان صددرصداست
۳۶- نگرانی ها ٬ حسادت ها٬ حرص و طمع زیاد درزن و یا مرد که خون را الوده و اسپرم را میکروبی میکند
۳۷- تغذیه شیرینی جات وتنقلات کارخانه ای غیرطبیعی و بیسکویت جات و شکلات ها و‌کیک های وانیلی و بالعکس غفلت نابخشودنی که ازشرینی جات طبیعی مثل خرما + مویز+ توت + انجیر و… سبب شده ایم‌که شیرابه خون و اسپرم آلوده به میکروبها شود
۳۸- رشد زودرنجی در زندگی روزمره
۳۹- خوردن ماست های کارخانه ای با موادهای وارداتی
۴۰- مصرف سبزیجات محلی مثل غازیاغه برای آشجات ، یا قرقورت که سبب ترش شدن و اسیدی شدن خون و سردشدن شدیدرحم و ضعف اسپرم شده است
۴۱- استقبال پی درپی ازاشعه ایکس و سونوگرافی های متنوع
۴۲- دویدن های هیجانی و دوچرخه سواری و اسب سواری و یا بازیهای پرشی فوتبال و والیبال و‌پرش نیزه و بسکتبال و بدمینتون قبل و بعداز از ازدواج در دختران و زنان که پتانسیل این بازیها اختلال جدی دررحم بوده است
۴۳- حضوردرسرما و یا گرمای زیاد مضر برای خلط اسپرم و دستگاه تناسلی زن و مرد
۴۴-مصرف چربی های صنعتی و ترانس داردر تغذیه و بیخیالی به آثارزیانباراین موادهای وارداتی
۴۵ – رانندگی طولانی و اختلال درخواب
۴۶- بی توجهی محض بانوان به زندگی آپارتمان نشینی و عدم آفتاب گیری به بهانه سالم بودن پوست که کاهش زیانبارویتامین دی را برای اکثریت مزدوجین قرن ۲۱ به همراه داشته است
۴۷- بازی مرگ باربا گوشی تلفن همراه و اینترنت و اعتیاد به امواج مخابراتی
۴۸- مصرف بستنی و یخ و فالوده و بی توجهی به حرارت ۳۷ درجه بدن که با تناول اقلام فوق درخون شوک و حباب ایجاد میشود و آسیب به اسپرم درسراسربدن وارد شده است
۴۹- بازبودن کم زنان باردار و غفلت ازبستن شال نخی و یا پنبه ای برای مناطق گرمسیری و یا شال پشمی برای مناطق سردسیر
۵۰- اسهال مستمر و لرزان شدن رحم
۵۱- استنشاق گازهای سمی با بوی خوش درسرویسهای دستشویی و لباسشویی و یا استنشاق گازهای سمی هوای الوده درشهرهای پرترافیک و….
۵۲- قبل ازبارداری به بهانه عدم بارداری مصرف قرصهای بارداری شیمیایی و ایجاد خونریزی و یا قطع قاعدگی های مشکوک
۵۳- کوچکی آناتومی دیواره رحم
۵۴- بزرگی و یا کوچکی آلت تناسلی مرد
۵۵- خستگی ناشی از امیزشهای مکرر
۵۶- استماع موسیقی های تند
۵۷- مصرف تغذیه حرام و ژلاتین های خوکی و وارداتی ؟
۵۸- گرسنگی و تشنگی مفرط
۵۹- غفلت ازتغذیه خرما و عسل و انجیردر مزدوجین قرن ۲۱ ؟
۶۰- شل بودن و افتادگی پستانها و گوشتهای لطراف مهبل
۶۱- یکسان بودن زن و شوهر در مزاجشان
۶۲- آمیزش جنسی درروزهای شنبه و چهارشنبه مکروه و‌ممنوع
۶۳- قورت دادن و خوردن ناخواسته آب دماغ بعنوان نزله و نشستن تدریجی اب دماغ بعنوان عفونت در گوارش و رحم
۶۴- قبل ازباروری غفلت از نوشیدن مواد پاکسازی کننده نوبه ای مثل سکنجبین و خاکشیر و….

??????
شناخت مزاج رحم و شرائط غلبه خلط خونی حاکم بررحم :
۱- مزاج سوء رحم با غلبه خلط گرمی :
علائم : گرما باعث جذب اسپرم دررحم میشود و سرما مانع برای جذب اسپرم است و لیکن گرمای زیاد دررحم و گوارش باعث سوختن و فساد اسپرم است و خون عادت ماهانه کم + غلظت خون + رنگ خون سیاه و لخته ای + رحم دارای بوی مشمزکننده+ تب بالای بدن + خشکی لب و دهان + لاغراندام + دارای نبض تند با عروق برجسته با بوی عرق تند + تشنگی زیاد + حرارت بالای بدن
راهکاردرمانی : ممنوعیت تغذیه چرب + مصرف تغذیه با مزاج سرد
۲- مزاج سوء رحم با سردی :
علائم : سردی باعث مسدود شدن خون حیض شده و به علل سردی حاکم بررحم ٬ عمل لقاح شکل نمیگیرد + کم موئی درروی رحم + کندی نبض + ادرارزیاد + سستی رحم + بی رغبتی به میل جنسی + دارای خون عادت ماهانه کم و رقیق + یخ بودن دیواره واژن و…
راهکاردرمانی : خوردن غذاهای غلیظ و سرد ممنوع و جایگزینش شربت انجیر و خرما و ادویه جات و عسل بالاخص عسل گل سنجد
۳- مزاج‌سوء رحم با تری و رطوبت :
علائم : ترشحات زیاد رحم + دارای خونریزی زیاد و عادت ماهانه تکراری+ چاق و دارای شکم و…
راهکاردرمانی : مصرف شربت انجیر و ادویه جات مثل دارچین و پونه
۴- مزاج سوء رحم با خشکی :
علائم : خونریزی کم + با ترشحات رحمی اندک و کم + خشکی شدید درواژن + لاغری دراندام و…
راهکاردرمانی : تغذیه های ماهی ٬،شیره انگور ٬ شیرگاو ٬ بادام شیرین ٬ اب میوه طبیعی سیب و هویج و…
۵- بسته بودن قاعدگی به دلیل غلظت خون :
علائم : ادرارزیاد + ادراری رنگ + پوست سفید
راهکاردرمانی : تغذیه زعفران ٬ دارچین ٬ پونه ٬ زنجبیل ٬_کنجد سیاه ٬ حذف نمک ٬ کاهش چاقی ( با فرمول ورزش و استراحت و تغذیه )٬ مصرف عرق شبدر ٬ آب نخود و گیاه جنسینگ و…
۶- خونریزی رحمی :
اگر خونریزی رحمی که منشا آن فیبروم نباشد
بایستی موارد زیر مصرف شود
اب هویج + پودر بذریونجه یک قاشق با عسل یک قاشق مخلوط شده و روزی سه بار مصرف شود + سویق عدس + شربت رقیق دارچین با عسلاب + شربت نعناع + و ضمنا ازخوردن سیر و پیاز و جعفری و کنجد و زعفران بشدت پرهیزشود
?????
تغذیه های عمومی و گیاهی و دمنوشهای طبیعی و روشهای گرم کننده برای رحم مزاج سرد :
۱- ژل رویال زنبور عسل یک الی سه نخود ناشتا درروی زبان و یا عسلاب تا ۴۰ روز
۲- گرده گل زنبورعسل یک قاشق چایخوری در عسلاب ناشتا برای ۱۲۰ روز
۳- گرده لقاح خرما ۳ گرم فقط درشیر گاوی جوشیده یا شیره انگور
۴- حذف همه تغذیه های سرد مزاج ( تریا خشک ) یا مصرف انها با مصلحاتشان و اندک
۵- مصرف نوبه ای گیاهان به روش دمنوش یا چاشنی اندک درتغذیه هامثل ( پونه کوهی ٬بابونه ٬ اویشن ٬ کوهی ٬ طارونه ٬ اسطوخدوس ٬ بهارنارنج ٬ سنبل الطیب با گل گاوزبان ٬ دارچین ٬ زنجبیل ٬ زیره جات سبزو سیاه و قهوه ای ٬ رازیانه ٬ نعناع ٬ بومادران ٬ شیرین بیان ٬ یونجه و… ) و انواع سبزیجات گرم
۶- مصرف عسل گل سنجد خاص بانوان
۷- استشمام عطر یاس و عطر گلسرخ و عطر گل سنجد و….
۸- ضرورت دوری ازادکلنهای خارجی بالاخص درزدودن بوی مشمئزکننده ترشخات رحم
۹- ضرورت حضورپیگیرانه درمراکز گل و چمن و بوستان و باغات درراستای ارامش پذیری در روح و روان و کاهندگی استرسها
۱۰- دوری مطلق ازتاریکی ها و غم ها و پوشیدن لباس های تیره و مشکی و افکاربد و بازگشت به رنگهای شاد درتمام حیات زندگانی
۱۱- ضرورت مصرف روغنهای طبیعی گرم ایرونی مثل (زیتون + گردو + کنجد + دنبه + حیوانی + شحم و… )و خداحافظی همیشگی با گریس اروپا یعنی روغنهای جامد و مایع وارداتی که عامل دردهای عروقی و مفاصل و… است
۱۲- مصرف مسهل ها و منضجات طبیعی مثل شربتهای خاکشیر و سکنجبین و گلاب بابیدمشک و شربت مخلوطی سه شیره خرما با انگور و توت
۱۳- مصرف صبحانه کره با عسل + ارده شیره با شیره انگور+ نان و پنیر و گردو + مقویات طبیعی+ و…
۱۴- تغییر رنگهای افسردگی به نشاط و سرور یعنی حذف رنگ مشکی و خاکستری ازلباس ٬ دکوراسیون ٬ ماشین و محل کارو بازگرداندن رنگ سبزو ابی و سفید و زرد به تمام زندگانی
۱۵- پودر زنجبیل رقیق با عسلاب+ پودر دارچین رقیق با عسلاب+ لیسیدن کندربه اندازه دو نخود
۱۶- دوری کردن جدی ازاستنشاق هرگونه دود ٬ دخانیات ٬ موادمخدر٬ دودهای طبخ غذا و نان و روغنجات و خاصه موادالکلی و مشروبات و مسکرات و….
۱۷- الزاما مصرف گوشتها که طبع ذاتی اکثرشان گرم و خشک بوده ٬ بایستی از پودرسماق بعنوان چاشنی مصلح استفاده شود و کباب به استفاده ازراستای گوسفند تاکید میشود و لکن گوشت گاووگوساله و مرغ کارخانه ای یشدت سرد بوده که موکدا توصیه به پرهیز میشود
۱۸- پاشیدن دمنوش رقیق سعد کوفی به دهانه رحم سرد  به روش استعمال اسپری به منظور رفع افتادگی دهانه رحم است
۱۹- شانه کردن موهای سر برخلاف مسیرشانه کردن به منظور خروج بخارات مزمن ناشی ازنزله سرد و گرم + کوتاه کردن موی سر به منظور تقویت نیروی جنسی
۲۰-پرهیزازآب سرد درناشتا و بعدازغسل و موقع خوابیدن که سیستم ایمنی بدن را ازحرارت میکاهد
۲۱- ضمادنوره ( واجبی) برای لزبین بردن موی زیربغل و روی دستگاه تناسلی نتیجتا گرم شدن و تقویت مویرگهای مثانه برای خارج کردن بخارات سمی
۲۲-براساس دستورامام صادق ع :ریشه کاسنی و یا به روش امروزیها٬  دمنوش ریشه کاسنی برخلاف عرف عامه برای تقویت مجاری سرد به گرم شدن و فرزندپسرشدن بسیارموثراست
۲۳- چرب کردن روی مثانه ( اززیرناف تا روی مجاری ادراری و کشاله رانها ) درایام غیربارداری وپریودی با یکی ازروغنهای گرم و ترمثل روغن کندریا روغن زردگاوی یا روغن پونه یا روغن شوید یا روغن کنجد ( بالاخص رفع شب ادراری ها)
۲۴- مصرف پودر اویشن با مخلوط نمک
۲۵- اب میوه جات خانگی مثل هویج ایرانی با سیب درختی
۲۶- پیازبا تخم مرغ و روغن زیتون
۲۷- پرهیزازمصرف قرقورت بطورجدی
۲۸- شیرگاو جوشانده با پودر پسته و فندوق و‌موقع نوشیدن با عسل
۲۹- اب نخودپخته بعنوان یک تغذیه اساسی و یا مصرف ارد نخودچی به روشهای قدیمی ها با شکر+ مصرف فلافل خانگی با نخود منهای آرد عدس و تفت دادن با روغن‌کنجد بطور مستمر
۳۰- مصرف کتلت گوشتی با گوسفند
۳۱- دوری از کوکوسیب زمینی و سیب زمینی آب پز و لیکن به روش کبابی و کوره ای مفید است
۳۲- مصرف نوبه ای نیمکوب نصف قاشق چایخوری سیاهدانه با دوقاشق عسل
البته برای هرروز فقط همان روز تهیه شود و حداکثر تا ۲۱ روز تا کیستهای نرم درکلیه ٬ گوارش و… حذف شوند
۳۳- تزریق عسل با دستگاه اپلیکاتور به زنان ازدواج کرده و درایام غیر پریود تا ده سی سی برای ۱۴ روز تا کیست و عفونت زایل گردد و تخمدان تقویت شود
⭕️برای دختران ازاین روش استفاده نشود بلکه با قاشق به دهانه رحم ریخته شود
۳۴- دود عنبرنسارا بعنوان معجزه گردفع عفونت به دهانه رحم حداقل روزی دو دانه تا ۱۴ روز و پس از دود دادن تا یکساعت استحمام نشود
میتوان به روش گذاشتن درکاسه توالت فرنگی بهره گرفت
۳۵- توصیه به استفاده ماهی دریایی و درمواقع خاص میتوان  ماهی پرورشی را با خرما و ادویه گرم میل کرد و لیکن مصرفش برای مزاج بلغمی مضراست
۳۶- ضرورت دارد تغذیه غذا درشب هنگام چندساعت قبل از آمیزش باشد تا بخارات روده سبب سردرد و وحشتناک نشود
۳۷- مصرف مداوم قرص های شیمیایی برای نعوذ درعورت و دیرانزالی ( ویاگرا ٬ وسیالیس ٬ تادافیل و… ) بشدت در بالارفتن فشارخون و سردردهای مهیب و سکته های تدریجی بی تاثیرنیستند
۳۸- چای رقیق رازیانه برای زنان درغیرپریود یشدت مدددهنده تنظیم هورمونها + تقویت نیروی جنسی + حذف موهای زائد + تقویت جسمی بانوان است
۳۹- نوشیدن اب درسرمرحله
اول تغذیه
وسط تغذیه
آخر تغذیه
ممنوع
۴۰ – بادکش بدن برای افراد مزاج بلغمی با پوست سفید و دردهای مهاجر و ترشحات مکررسفید رحم و… بسیارمفیداست
البته قبلا بایستی موضع با روغن گرم ماساژ داده شود
این روش برای زنان باردار مطلقا ممنوع
نشستن دراماکن سرد مزاج و محیطهای سرد برای نشمینگاه زنان درراستای باروری یشدت مضراست
۴۱- پرهیزشدن از افکارسرد و ناامیدی و  ترس از عدم باروری ٬ چون این پدیده شوم خون سوداوی مضربرای تولید جنین ایجاد میکنه
۴۲- تدبیر واریکوسل با گرید یک و دو ٬ با نگاه به طب سنتی و پرهیز از عمل جراحی ٬ لذا ما معتقدیم واریکوسل را با یکی ازروغن های کنجد یا سیاهدانه یا اسفند میتوان سودایش را ازعروق خارج کنیم و لذا با روغن مالی مستمر به بیضه ها بسترگرم شدن بیضه و عروقش فراهم شده و عفونت هم دفع میگردد و زیرنظرپزشک متخصص طب سنتی با زالو اندازی دراین ناحیه واریکوسل بشدت کاهش میابد
ناگفته نماند بعضا خودارضایی در زن و مرد بیماریهای متنوع تناسلی ایجاد میکنه