آخرین مطلب

خونریزی شبکه چشم براثر قندخون و راهکار طب سنتی

🔘 #اثرقندبر_چشم

✍️چشم هایی که از زیادی قند خون، پرده داخل چشم، پاره شده، و خونریزی میکند:
✍️یک تکه کدو بادمجانی بزرگ تخمدار، را نصف کنید، آن را شب روی چشم بگذارید، تا صبح ببندید، تمام عفونت را بیرون میکشد، و قند چشم پایین میآید،….

♻️نسخه های مجرب مرحومه بانو اکبری🌹

┅┅❅❈❅┅┅
➥🏵 @TebeBooAli