آخرین مطلب

کیست ها و تومورها و علل یابی بر اثر استفاده از لباس خاص

⛔️⛔️⛔️⛔️لباس هاچگونه باعث تولید کیست هاوتومورها میشود؟

⛔️‼️کسانی که کلاه بر سر می گذارند،کسانی که به هر دلیلی شکم بند می بندند،
کسانی که بدنشان عرق می کند بدانند که کلاه یا لباسهای زیر و یا هر پوششی که با بدن تماس دارد باید از الیافی تهیه شده باشد که بتواند عرق بدن را به خود جذب کند
⛔️‼️ اگر کلاه از جنسی باشد که عرق را به خود جذب نکند جمع شدن اخلاط در سر حتمی است
و عفونت سینوسها وتولد تومورها را به دنبال دارد

⛔️‼️و اگر جوراب نتواند عرق پا را به خود جذب کند رماتیسم و غش دست و پا اجتناب ناپذیر می شود

⛔️‼️واگر شورت از جنس نایلونی باشد در خانمها ایجاد ترشح و عفونت و در آقایان زمینه ناباروری واختلال جنسی بدنبال دارد

⛔️ ولباس های زیر زنانه پلاستیکی هم عامل بوجود آمدن کیست های مختلف است
چون تعریق راجذب نمی کند وحتی تعریق رازیرپوست حبس می کندواین تعریق حبس شده تبدیل به تومورهاوکیست هامی شود

⛔️ همچنین شکم بند ها ، زیر پوشها و زیر انداز ها …

📚جامعه بدون بیمار جسمی و روحی باید از طبیعی ها استفاده کند چون انسان موجودی طبیعی است .
@soroshesalamati