آخرین مطلب

مزاج ریشه ها بر مبنای طب سنتی

مزاج #ریشه_ها:

✍️ #شلغم گرم وتر
✍️ #ترب سیاه گرم وخشک
✍️ #ترب سفید گرم وخشک
✍️ #پیاز گرم وخشک

✍️ #سیر گرم وخشک
✍️ #سیب زمینی سرد و تر
✍️ #سیب زمینی ترشی کمی و گرم و تر
✍️ #هویج فرنگی گرم و تر
✍️ #زردک(هویج ایرانی) گرم و تر

✍️ #شقایق(هویج بیابانی) گرم و تر
✍️ #کلم قمری گرم و تر
✍️ #موسیر گرم وخشک
✍️ #چغندر قند معتدل و کمی گرم
✍️ #چغندر قرمز معتدل و کمی گرم

✍️ ریشه ها بهترین و بیشترین املاح و مواد کانی را در بر دارند.
✍️ بهترین و صحیح ترین روش استفاده از ریشه ها بصورت خام میباشد.
✍️ افرادی که نمیتوانند بدین صورت مصرف نمایند بهتر است که بصورت بخار پز استفاده نمایند.
@soroshesalamati