آخرین مطلب

گریه کردن بستری برای افزایش حافظه و کاهش رطوبات مغزی و گریه زیاد سبب افسردگی و خشکی مغز بر مبنای طب سنتی

👈 گریه کردن باعث افزایش حافظه میشود.

🔷 گریه بجا باعث کم شدن رطوبت مغز و افزایش حافظه میشود ولی اگر زیاد اتفاق بیوفتد باعث خشک شدن مغز و افسردگی است.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید