آخرین مطلب

سو مزاج یعنی چه

‍ #سومزاج

✅در سومزاج ها👈گاهی یکی از اعضا از دیگری بزرگتر است

🔺مثلا
👈 شخصی که چشم هایش 👀یک اندازه نیست
✍️نشان میدهد که وقتی جنین بوده درشکم مادر خونرسانی وغذارسانی به عضو خوب انجام نشده است.

🌸استاد بنی هاشمی🌸
@soroshesalamati