آخرین مطلب

جراحی مکرر و مضراتش بر بدن یا تولید رشد غلبه خلط بلغم

⛔️⛔️🔕🔕🔕اعمال جراحی و غلبه بلغم :

اعمال جراحی متعدد بعلت طبیعت داروهای بیهوشی، خونریزی و ضعف .. که بعد از عمل ایجاد می شود باعث غلبه بلغم می شود و هر چه تعداد عملها بیشتر باشد این غلبه بیشتر دیده می شود.

بخصوص در خانمها و افراد مسن و افراد ضعیف.

در خانمها سزارین باعث غلبه بلغم در آنها شده و هر چه تعداد و اعمال جراحی در خانمها بیشتر باشد غلبه بلغم طی سالهای آینده (۵ الی ۱۰ ساله) در آنها بیشتر می شود بنابراین اصلی ترین عارضه سزارین بلغمی تر شدن خانمها است که باعث ایجاد مشکلات متعددی مثل فراموشی، چاقی، کم شدن توان بدنی، شعف، افسردگی، دردهای مفاصل، زانو عفونتهای مکرر ادراری، رحمی، کیستهای تخمدان و غیره می شود.

°Join: @Balgami

https://t.me/Balgami/7713