آخرین مطلب

روغن جات گیاهی و مزاج آنها بر مبنای طب سنتی

✅طبیعت روغن‌ها🔰

🍀روغن کنجد خام آن گرمِ ‌معتدل و خشک و شیرینش، گرم و خشک است.
🍀روغن بادام شیرین: از حیث گرمی‌ و لینت‌، معتدل است.

  🍁روغن زیتون نارس (زیت‌الانفاق): سرد و خشک است.
       🍁روغن رکابی: گرم و خشک است.
          🍁روغن بنفشه: سردی و رطوبت معتدلی دارد.

   🍀روغن گل خام: سرد و خشک است.
      🍀روغن بید: در گرمی‌وخشکی طبیعت معتدلی دارد.
         🍀روغن زیتون: بسیار گرم و خشک است.

💥روغن بان: گرم و خشک.
  💥روغن خردل: گرم و خشک.
    💥روغن نسرین: گرم و خشک.

  🌻روغن خشخاش: سرد و خشک.
    🌻روغن شاه‌دانه: گرم و خشک.
      🌻روغن نیلوفر: سرد و مرطوب

💞روغن ترب: گرم و خشک.
  💞روغن پسته: گرم و چرب.
    💞روغن خیری (شب‌بو) از حیث گرمی ‌و سردی طبیعت معتدلی دارد.

💎روغن حنا: سرد و قابض.
💎روغن بابونه: گرم و لیّن.
💎روغن مرزنگوش: گرم و خشک

💠عضویت در کانال نسخه های مجرب اساتید👇👇👇
لینک کانال
@noskhesonati
نشر دهید.

///////////////////////////////////

💠 کلید درمان اصلاح روغن است

✍️ روغن را کم مصرف کنید و از روغن گیاهی مثل زیتون و کنجد استفاده کنید
با مصرف روغن کنجد و دنبه و پیه، چربی خون پایین می آید
روغن دنبه بدن را گرم و تر نگه میدارد

@soroshesalamati