آخرین خبرها

پریود دردناک و ضرورت پرهیز از غذاهای نفاخ بر مبنای طب سنتی

💊💊💊یک راه پیشگیری از تشدید دردهای قاعدگی، پرهیز از مصرف غذاهای نفاخ مانند حبوبات، از یک هفته قبل از قاعدگی تا پایان این دوره است.
🍂 گروه تحقیقات جامعه گیاه درمانی ایران 🍂

🍁 @irihmsir 🍁