آخرین خبرها

سبزی تره و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊تره

خوردن “تره” برای معالجه تمامی عفونت ها مفید است و فشار خون را پایین می آورد !

برای رفع ترش کردن غذا و سوءهاضمه رفع چاقی و تسکین درد مفاصل و نقرس مفید است.

@drkhodadadii