آخرین خبرها

تغذیه فصل پاییز و رطوبت بخش های مفیذ برای خشکی ها بر مبنای طب سنتی

✅ خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های رطوبت‌بخش مناسب فصل پاییز، و غلبه خشکی
🖊 دکتر انوشیروانی

– خورش کدو
– خورش بامیه
– خورش به آلو
– سوپ جو
– شوربای جوجه‌مرغ
– حریره بادام
– شیره بادام
– آب هویج
– آب سیب شیرین
– فرنی رقیق
– شیربرنج رقیق
– برگه هلو
– برگه زردآلو

@hikmatbasedmedicine