آخرین خبرها

لاغرسازی ناشتا با خرما بر مبنای طب سنتی

صبح ها با معده خالی خرما بخورید

کسی که با معده خالی خرما میخورد ، کمتر دچار کمخونی میشود و بدنی مقاوم در برابر باکتریها و ویروسها دارد همچنین بخاطر افزایش سوخت و ساز بدن باعث لاغری میشود.
@drkhodadadii

//////////////////////////////////////

‍ چوب میخک در لاغری فوق العاده مؤثراست و به روندچربی سوزی کمک زیادی میکند.

برای بهره مندی ازخواص آن به آب در حال جوش یک عدد چوب میخک اضافه کنید وبعدازغذامیل نمایید.

@drkhodadadii

///////////////////////////////////////////

آویشن هم در لاغرسازی و حذف رطوبات  و بلغم گوارش  خیلی موثر است