آخرین خبرها

آفت دهان و برفک و لثه درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊نگه‌ داشتن گلاب در دهان و قرقره
کردن آن باعث استحکام لثه و همچنین درمان برفک و آفت دهانی میشود
و به
از بین رفتن آلودگیها و باکتریهای دهان کمک میکند..
@drkhodadadii