آخرین خبرها

آبسه دندان و راهکارهای طب سنتی

💊💊💊💊#رفع_آبسه_دندان

یک ق.چ پودر میخک
نصف ق.چ زاج سفید
یک ق.غ آویشن

را در یک و نیم لیوان آبجوش به مدت ۵ دقیقه بجوشانید سپس غرغره کنید
@drkhodadadii