آخرین خبرها

قلیان_مفید برای آسم و تنگی نفس

💊💊💊قلیان_مفید برای آسم و تنگی نفس

قلیان را از عرق نعناع پرکرده و در شیشه آن آب سرد بریزید بدون ذغال بکشید

خواص قلیان نعناع

رفع آسم
آرامبخش
تمیز کردن ریه
رفع حساسیت تنفسی

@drkhodadadii