آخرین خبرها

حس بویایی و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

از بین روفتن #حس‌بویایی
روش درمان

الف) استنشاق آب گرم و نمک دریا (۱۴ شب)

ب) اسانس نعنا روی پیشانی بمالید. دو بار در روز

ج) مالیدن روغن سیاه دانه یا کنجد روی ملاج هرشب

د) خوراک گرمیها و کاهش سردیها

ه) ارده با شیره انگور هفته ای ۳ الی ۴ وعده

@tebiranii2 *