آخرین خبرها

ویتامینها و علل کمبودشان بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊‌💟 نشانه هایی که به شما میگوید کمبود ویتامین دارید 👇👇👇👇
۱⃣درد در انگشت ها, پشت ساق پا وکف پا (کلسیم ,پتاسیم, منیزیم)
۲⃣شکاف درگوشه لب ها(گروه ویتامین B)
۳⃣احساس خستگی (B2)
۴⃣خواب رفتن وکرخی دست وپا (B6وB12)
۵⃣جوش های قرمز در بازوها وگونه ها (AوD)
۶⃣افسردگی (D)
۷⃣ریزش موی شدید (B)
۸⃣اختلال دید شبانه (A)
۹⃣بی اشتهایی (B)
۰⃣۱⃣حالت تهوع, یبوست ونفخ (B12)
۱⃣۱⃣خونریزی لثه وزخم هایی که دیر خوب میشن (C)
۲⃣۱⃣سردرد و سر گیجه (B3)
۳⃣۱⃣اسهال (B9)
۴⃣۱⃣بی خوابی (B5)
۵⃣۱⃣خشکی پوست (AوB)
@sinohehsamdaliri