آخرین خبرها

رحم و درمان افتادگی رحم بر مبنای طب سنتی

✍درمان افتادگی رحم :

♣️پوست بلوط

♣️پوست انار

♠️گلنار فارسی

♣️آویشن

♣️بومادران

✅طریقه مصرف :از هر کدام ۵۰ گرم تهیه کرده مواد فوق رو با عرق آویشن یا بومادران بجوشانید .صافش کرده در تشت بزرگی بریزید و در آن بنشینید.

✅بادکش گرم پوبیس یا بادکش پایین ترین نقطه شکم یک روز در میان ۱۹تا۲۵ جلسه انجام شود.

✅ماساژ کمر و لگن و نیز ماساژ شکم روزانه یکباربا روغن سیاهدانه ۴۵روز
🌸🌺🍃🌸🍃🌸🍃🌸💕🌸💕🌸💕🌸
❌کپی برداری از مطالب کانال بدون لینک جایز نیست🚫
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸?🌸@sinohehsamdaliri
🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸