آخرین خبرها

ماساژگوشها در کودکان

⚜خواص ماساژ گوشها ⚜

🔰اشتها آور در کودکان بی اشتها
🔰از بین برنده لکهای قهوه ای پوست
🔰رفع خستگیهای روزانه

✅برای انجام اینکار روزانه به مدت ۷ دقیقه گوشها را تا حد قرمز شدن ماساژ دهید

@sinohehsamdaliri