آخرین خبرها

مزاج سوداوی و روش تعدیل سازی آن

☎️☎️☎️📞📞📞پرسش
پیرو تماسهای تلفنی قبلی و من مزاج سوداوی دارم و من از نظر تغذیه هم خیلی مراعات میکنم بیشترچیزهای گرم استفاده میکنم،اما خیلی ضعیف شدم هم از نظر روحی وهم جسمی
یه سوال میشه طبع یک نفر سودا وبلغم باهم باشه؟
📚📚💊پاسخ
بله درقرن ۲۱ خلط ها مرکب شده و یک نفر چهارخلط را باید داشته باشه اما تعادلش را بهم ریختیم
مثال ساده میزنم نگرانی ندارد؟
۱- اگر خلط سودا نباشه خوب قلب از حرارت میترکه و جاش درطحال زیر قلب
۲- اگر خلط بلغم نباشه استخوانها میشکنه
۳- اگر خلط صفرا نباشه که خون دربدن حرکت ندارد و یا حرارتی دربدن برای امیزش جنسی نیست
۴-اگر خلط دم نباشه پس ۱۰۰ هزارکیلومتر عروق خون ندارد
البته هزاران مثال درباره ضرورت تعادل اخلاط دربدن میشه مثال زد
⛔️منتهی غم و غصه و استرس و رفتار نامعقول با مثانه و کلیه و گوارش و یبوست و… سبب میشه که رسوبات ادراری به بدن برگردد اگر کمی خانمها بی غم بشوید مشکلات شما کاهش میابد و چهار خلط طغیان نمیکنه