آخرین خبرها

بهار و پرهیزهای فصل بهار بر مبنای طب سنتی

💊💊💊پرهیزات #بهار

⛔️ پرهیز از جنبش های زیاد روانی، چون خشم و اضطراب و پوشیدن لباس های لطیف و سبک مانند جامه های کتانی و جامه های پنبه ای و کم کردن روانداز

پرهیز از حمام یا سونای خیلی گرم، جلوگیری از بروز یبوست
@soroshesalamati