آخرین خبرها

شنبلیله و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب سنتی

📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?شنبلیله از منظر طب ایرانی: طبیعت :گرم و خشک  اثرات کلی: ملین، افزایش دهنده شیر و خون قاعدگی، تقویت کننده عملکرد ریه، افزایش میل جنسی از منظر فیتوتراپی : درمان کمکی دیابت نوع ۲ درمان کمکی دیابت نوع ۱ درمان درد قاعدگی(دیس منوره)

تداخلات: با داروهای زیر تداخل مصرف دارد:  داروهای کنترل کننده قند داروهای ضد انعقاد از قبیل وارفارین …