آخرین خبرها

سرماخوردگی مستمر و راهکار درمانی فقط با یک سیب در روز بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚🍏🍎
#سیب

سیب تاثیر زیادی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد

🗣به نقل از استاد دکتر کرد افشار

دوستی داشتم که میگفت من و خانواده ام خیلی زود به زود سرما میخوریم و انگار همه ضعیف هستیم

به او توصیه کردم هر روز همگی روزی یک عدد سیب راحتما بخورند

یک سال دیگر او را دیدم،به من گفت ما از اون آن موقع که به توصیه شما سیب میخوریم دیگر مریض نشدیم

@teb_kohan
🍎🍏