آخرین خبرها

مغزیجات خشکبار و آجیل ها بر مبنای طب سنتی

🔷مزاج_مغزهای_گیاهی:👇👇

🔸 بادام هندی: گرم و خشک
🔸 گردو: گرم و خشک
🔸بادام درختی: کمی گرم و تر
🔸 پسته: گرم و خشک
🔸 بادام زمینی: گرم و تر
🔸 بادام کوهی:گرم و خشک
🔸 کنجد: گرم و تر
🔸شاهدانه: گرم و خشک
🔸تخمه آفتابگردان: گرم و تر
🔸 تخمه کدو: سرد و تر
🔸 تخمه هندوانه: سرد و تر
🔸 تخمه خربزه: گرم و تر
🔸 چلغوز: خیلی گرم و خشک

http://sapp.ir/partosabzehastii