آخرین خبرها

زیتون و روغن زیتون و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب اسلامی و سنتی

💊💊💊#زیتون

🌺بررسی درمانی”زیتون”در طب اسلامی

🌴امام صادق علیه السلام:مصرف زیتون آب کمر را زیاد می کند.
🌴پیامبرصل الله علیه واله:چه خوب مسواکی است زیتون،از درختی مبارک گرفته شده است.
🌴رسول خداصل الله علیه واله:بکارگیری چوب زیتون،موجب خوشبوئی دهان می شود.
🌴رسول خداصل الله علیه واله:چوب زیتون،جرم دندان را می برد.
🌴رسول خداصل الله علیه واله:مسواک من و پیامبران گذشته چوب زیتون بوده است.
🌴امام صادق علیه السلام:زیتون،بادها را از بدن دور می کند.
🌴رسول خداصل الله علیه واله:روغن زیتون،بخورید و بدنتان را با آن،چرب کنید؛زیرا درمان هفتاد درد است که جذام،یکی از آنهاست.
🌴امام صادق علیه السلام:اگر در بدن کسی از شما جوش یا دمل بیرون آمد،آن را ببندد و با روغن زیتون یا روغن حیوانی،آن را درمان کند.
🌴امام کاظم علیه السلام:کسی که تخم مرغ و پیاز و روغن زیتون۳ بخورد،توان جنسی اش زیاد می شود.
🌴امام علی علیه السلام:خود را با روغن زیتون،چرب کنید و از آن خورشت درست نمائید؛زیرا روغن نیکان و خورشت برگزیدگان است.
🌴دم کرده برگ زیتون ،کاهنده فشار خون است.
🌴دم کرده برگ و چوب زیتون،موجب رفع اسهال می شود.
🌴دم کرده برگ زیتون،موجب کاهش تب می شود.
🌴روغن زیتون برای رفع یبوست مفید است.
🌴میوه کاملا رسیده زیتون گرم و کمی خشک است.
🌴میوه نارس زیتون سرد و خشک است.
🌴میوه سیاه زیتون،گرم و خشک است.
🌴میوه زیتون،خیلی سریع در بدن به سوداء و صفراء تبدیل می شود.
🌴میوه تازه و یاقوتی رنگ ان معده را سست و تهوع آور است.
🌴بهترین نوع آن میوه سبز رسیده آن است که در آب نمک دریا پرورده شده باشد و با غذا خورده شود.
🌴ضماد برگ زیتون برای تحلیل ورم های گرم مفید است.
🌴ضماد برگ درخت زیتون باعسل برای آماسی که در بن ناخن ها ایجاد و سفید چرکین بوده،مفید است.
🌴ضماد برگ درخت زیتون برای التیام جراحات مفید است.
🌴جویدن برگ زیتون برای رفع زخم های دهان خوب است.
🌴مضمضه با آب دم کرده آن برای تسکین درد دندان کرم خورده مفید است.
🌴تنقیه با آب دم کرده آن برای زخم های داخلی و مقعد و رحم مفید است.
🌴شیاف زیتون برای قطع سیلان ترشحات رحم و خونریزی آن مفید است.
🌴ضماد خام زیتون برای رفع تورم حدقه چشم مفید است.
🌴مالیدن آب دم کرده شاخه و برگ و میوه و ریشه آن برای رفع سردرد و سرگیجه مفید است.
🌴پاشیدن آب دم کرده شاخه و برگ و میوه و ریشه آن در خانه برای پراکندگی حشرات مفید است.
🌴مضمضه با آب نمکی که زیتون در آن پرورده شده است برای استحکام لثه ها و دندان مفید است.
🌴ضماد خاکستر چوب آن با عسل و آب میوه زیتون برای جلوگیری از ریختن مو و کچلی و جوش های سر مفید است.
🌴صمغ درخت زیتون از نظر طبیعت گرم و خشک است.
🌴مصرف صمغ درخت زیتون موجب تقویت حافظه و ذهن می شود.
🌴صمغ درخت زیتون از کندر قوی تر عمل می کند،از این رو برای رفع بلغم زائد و رفع رطوبت زائد بدن  وبسیار مفیداست.
🌴ضماد صمغ درخت زیتون بر روی جراحات موجب رویش گوشت مجدد می شود.
🌴مالیدن روغن زیتون به اعضاء برای تسکین اعضاء و سیاتیک مفید است.
🌴مصرف روغن زیتون با آب گرم برای رفع دل پیچه و قولنج مفید است.
🌴مصرف روغن زیتون با آب گرم برای دفع سنگ صفراء و کلیه ها مفید است.
🌴مصرف روغن زیتون با آب گرم برای رفع زیادی ترشحات زنانه و ادرار زیاد مفید است.
🌴تنقیه با روغن زیتون و آب گرم برای تسکین درد کمر و درد مفاصل و سیاتیک مفید است.
🌴روغن زیتون عتیق(بیش از یک سال نگه داری شود)گرم تراز غیر عتیق است.
🌴از روغن زیتون عتیق می توان به صورت سرمه برای تقویت چشم استفاده نمود.
🌴روغن زیتون هر چه بیشتر بماند به لحاظ خوراکی و درمانی قوی تر می گردد.
🌴روغن زیتونی که از میوه نارس گرفته شود،سرد و خشک بوده،و برای رفع گرفتگی ها و انسدادها مفید است.
🌴مصرف روغن زیتون میوه نارس آن برای خرد کردن سنگ مثانه مفید است.
🌴اگر۸۰ گرم روغن زیتون را با ۸۰گرم عسل و ۱۵گرم کندر و۱۵سیاه دانه مخلوط نمایند و به مدت سه روز مصرف نمایند،برای تمام دردهای سرد مانند سستی و فلج و لقوه و از این قبیل مفید است.
🌴مصرف ترکیب بالا برای تقویت نیروی جنسی به خصوص در پیران موثر است.
🌴مصرف مستمر روغن زیتون موجب پیشگیری از چربی خون می شود.
🌴مصرف مستمر روغن زیتون موجب پیشگیری،از بیماری های قلبی و سرطان می شود.
🌴مصرف مستمر روغن زیتون نقش تجربی موثری در فزونی عمر می گردد.

@bualii