آخرین خبرها

پوست خشک را با انجیر پخته در سرکه بر مبنای طب سنتی مدیریت کنیم

🍂🍂
کسانی که دچار خشکی و خشونت پوست شده اند :
🍂🍂🍂
انجیر پخته را در سرکه بریزند و به موضع ضماد کنند.
🍂🍂🍂🍂
📚@tebiranii📚