آخرین خبرها

اگزمای مزمن و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

#اگزمای مزمن
درمان
١. ماء الجبن افتیمونی طبق دستور مصرف شود. (دو ماه)
۲. روغن مالی محل های اگزما نیم ساعت قبل از حمام با روغن بنفشه و شستشوی همین محل ها در آخر حمام با سرکه صنعتی (به مدت ۳ ماه)
٣. کاهش جدی مواد سودازا و صفرلزا از قبیل: بادمجان، عدس، فلفل، چای و…( ۸۰شب)
۴. روزی ۲ استکان آب زرشک با کمی عسل یک ساعت بعد از ناهار و شام میل کنید ( ۸۰ روز)
۵٫ ده عدد زالو روی دو پا (یک ماه بعد از رعایت موارد بالا).
۶٫ ده عدد زالو روی دست ها (دوهفته بعد از زالوی روی دو پا)
۷. ده عدد زالو پشت دوگوش انداخته شود.  (دوهفته بعد از زالوی روی دو پا) عدد زالو پشت دو گوش انداخته شود. (دوهفته بعد از زالوی روی دستها).
👌توجه مهم:
درمان باید با شرح حال کامل توسط طبیب حاذق طب سنتی اسلامی پذیرد ولی رعایت موارد فوق خوب می باشد.
@tebiranii