آخرین خبرها

شکر سرخ و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب سنتی

#خواص‌شکرسرخ

✅ملین و روان کنندۀ شکم
✅مفید برای حلق و ریۀ خشک
✅تقویت ارواح و قوای جسمانی
✅تقویت کننده کبد

⬅تحلیل برندۀ بادهای روده
⬅تقویت کنندۀ میل جنسی
⬅ تولیدکننده خون صالح وتمیز
⬅استحکام اعصاب و استخوان ها
⬅جلوگیری از پیری زودرس

✅دفع کننده خلط سودا
✅مفید برای درد ناف
✅مفید برای دردهای شکمی
✅پاک کننده بقایای جفت از رحم زنانی که تازه وضع حمل کرده اند.

◀مفید برای احتباس ادراری
◀مسمّن(چاق کننده)
◀جالی(جلا دهنده و ملیّن طبع)

@tebiranii *