آخرین خبرها

خونریزی رحم غیر طبیعی رحم بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚

🔴 خونریزی_رحم

⛔خونریزی غیر طبیعی رحم چیست؟

خونریزی در هر یک از حالت‌های زیر غیر طبیعی است👇🍃👇

🚨خونریزی بین دو قاعدگی

🚨خونریزی بعد از ارتباط جنسی

🚨لکه خونی در هر زمان از چرخه قاعدگی

🚨خونریزی شدید یا خونریزی برای روزهای بیشتری از حالت طبیعی

🚨خونریزی بعد از یائسگی.
.
🚩چرخه قاعدگی طولانی‌تر از ۴۵ روز و کوتاه‌تر از ۲۱ روز غیر طبیعی است.

🚩همچنین نبود عادت ماهانه برای ۳ تا ۶ ماه (آمنوره) غیر طبیعی می‌باشد.

🍃 @drzohoor_matab 🍃