آخرین خبرها

گلسرخ و دمنوش آن بر مبنای طب سنتی

🌹 #دمنوش_گل_سرخ

✅👈چای گل سرخ تب بر است

🍃🌹اگر تب دارید می توانید به این چای اعتماد کنید.

☕️ چای گل سرخ باعث کاهش دمای بدن شده و تب را کاهش می دهد.
☕️این چای برای پاکسازی بدن و کاهش التهاب و همچنین برطرف کردن ضایعات پوستی نیز موثر است.

👌نتایج بررسی ها نشان می دهد که گل سرخ از تشدید عفونت جلوگیری می کند

@Safravi ☘️ 🌱