آخرین خبرها

تیرگی کشاله ران و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊💊
✅✍درمان تیرگی کشاله ران

🔹مالیدن روغن سیاهدانه با پایه اصل بر موضع های تیره هرروز به مدت ده دقیقه آرام در سه نوبت تا چهل روز .

👈( درصورت عدم دسترسی از روغن رازیانه یا روغن بادام تلخ استفاده شود )

استفاده از عرق بابونه در