آخرین خبرها

مریم گلی و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊
👌نوشیدن دم کرده گل مریم نیز اثربخش است.
کاهش تدریجی وزن و ورزش روزانه می تواند به گونه چشمگیری در درمان کبد چرب مفید باشد.
البته توجه داشته باشید کاهش ناگهانی وزن ممکن است این مشکل را تشدید کند.