آخرین خبرها

خون و روش آهن سازی خون بر مبنای طب سنتی

🔷جایگزین مناسب بجای قرص و قطره آهن که بسیار مضرست:

🔹مصرف تره
🔹 مصرف شیره انگور، توت، خرما، انجیر
🔹مصرف کوکو سبزی تره
🔹مصرف باقالی تازه و ریز
🔹سویق گندم و عدس
🔹مصرف گوشت گوسفند کبابی روی ذغال (بریانی)
🔹طبخ غذا در ظروف مسی و دیگچه سنگی

✅ @tebiranii *