آخرین خبرها

خون و راهکار کاهش غلظت خون بر مبنای طب سنتی

✅ مفید برای کاهش غلظت خون

💠 گل گاو زبان
💠 آب زرشک
💠 آب ترب
💠 خرفه
💠 عناب
💠 کاهو
💠 ماست
💠 خاکشیر