آخرین خبرها

سکته مغزی و راهکارهای پیشگیرانه بر مبنای طب سنتی

⭕️پیشگیری از سکته مغزی

🔅کاهش دریافت و مصرف کلسترول
🔅ترک سیگار و قلیان
🔅درمان و کنترل مناسب دیابت
🔅کنترل فشارخون بالا
🔅مدیریت استرس
🔅کنترل چاقی

@tebiranii2